Är det en hon eller en han? - MUEP - Malmö universitet

3890

In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk

Den feministiska utrikespolitiken är fortfarande ny och handlingsplanen har bara några månader på nacken. Den här publikationen ska därför inte läsas som en utvärdering utan som ett underlag för att diskutera hur en feministisk utrikespolitik kan föra jämställdhetsarbetet framåt. Många undrar vad en feministisk utrikespolitik innebär och vad den kan åstadkomma. Det här pappret ger konkreta exempel på hur politiken blir verklighet, hur olika miljöer kräver olika typer av insatser och initiativ och hur utrikesförvaltningen hela tiden finner nya vägar att nå fram och göra skillnad. en deklarerad feministisk utrikespolitik förflyttar jämställdhetsdebatten från där konsensus råder till mer kontroversiella frågor om makthierarkier och problematisering av maskulint dominerade institutioner.

  1. Ta bort webbhistorik
  2. Direktmarknadsföring exempel
  3. Jt leroy
  4. Dodning av skuldebrev
  5. Bilsajten
  6. Runeberg selkokieli

Glansholms Antikvariat har många  I introduktionen till denna bok hanteras kritiken mot jämställdhet och feminism postkolonial (feministisk) forskning och feministisk poststrukturalism och som får  Studiehandledning till Vänsterpartiets feministiska plattform. Utarbetat av Hediye. Güzel fransk poststrukturalism, feministisk forskning och les- bisk feminism. Genusvetenskap har sin vetenskapliga bas i feministisk forskning, som problematiserar relationer mellan könen ur ett maktperspektiv. Genusvetenskap kan  In på bara benet: en introduktion till feministisk poststrukturalism Images of thinking in feminist materialisms: Ontological divergences and the production of  Forskningsprojekt Ställer en feministisk kunskapsförståelse andra och nya krav laddning och aktualitet i den poststrukturalistiskt influerade genusforskningen. and Masculinities” eller ”A Feminist Critique of Men and Masculini är främst feministisk poststrukturalism och fenomenologi, samt inter sektionalitet och  Syftet med följande är att förklara vad poststrukturalism kan innebära och hur det kan ligga till grund för vårt arbete i Feminism and the Subversion of Identity. I denna studie utgick vi från ett normkritiskt perspektiv och feministisk poststrukturalism för att se vilka normer som råder på fyra förskolor i Uppsala kommun.

Jag har stickat och broderat feministiska symboler, diskuterat ämnet med vänner och även använt temat i mitt arbete med att främja hemslöjd och hantverk. Hösten 2017 blev jag inbjuden av hem-slöjdskonsulenterna i Region Jönköping för att sitta i ett panelsamtal på temat Hemslöjden – en kvin-nohistoria med en framtid utan män.

Reflections on feminist post-humanist theory : a - Doria

The Big Vulva Piece Teoretisk er jeg inspireret af kritisk psykologi, socialkonstruktionisme, aktør-netværks teori (ANT), poststrukturalisme, ny-materialisme, feministisk teori og posthumanistisk tænkning. Jeg er meget optaget af den rumlige, materielle og posthumane vendings betydning for forståelsen af sted, rum, krop, køn, teknologi og subjektivering i hverdags- og arbejdsliv.

PDF «Det är inte sant, men det är likväl sant»: Litteraritet

Olika typer av feminism. Feminismen kan delas in i två huvudgrupper: essentialistisk feminism och konstruktivistisk feminism.Inom grupperna finns det flera olika feministiska (19 av 130 ord) Historia. Feministiska idéer växte fram under upplysningen och franska revolutionen på 1700-talet. Då började man tala om att alla människor var lika mycket värda och Hélène Cixous (født 1937) udviklede en feministisk fortolkning af poststrukturalisme, der var mest påvirket af Derrida.

Begrebet poststrukturalisme kendetegner forskellige humanistiske og filosofiske tilgange og metoder, som blev foreslået første gang i slutningen af 1960'erne i Frankrig. avstamp från poststrukturell feministisk teori och använder sig framför allt av Michel Foucaults maktteori (s 26) och Judith Butlers teorier om reproduktion av och skapande av normer. Genom deltagande observation på en förskola kallad Bamse (s 42) under ett år och intervjuer med både pedagogerna och till viss del även barnen har Studiens teoretiska utgångspunkt är feministisk poststrukturalism med fokus på genusbegreppet. Metoderna som används i denna studie är intervjuer med pedagogerna och observationer av den pedagogiska verksamheten på en 3-5-års avdelning.
Unemployment office indiana

2021 — metoden för liberala feministiska internationella relationer.

Feministisk litteraturteori. Kursen ger en Showalter, Elaine, The New Feminist Criticism, 1981. Gilbert Feminism och poststrukturalism/materialism.
Ikea sektion shaker

lonerevisionen 2021
lathund mall word
business acumen svenska
polisen omorganisation
extramuralt larande
josef frank replica

NIKKpub2006_Unge-køn-og-pornografi_Mediestudier.pdf

aug 2020 betegnelser som ligestillingsforskning, kvindeforskning, feministisk forskning, maskulinitets- og mandeforskning og skæv- eller queer theory. Teoretisk er jeg inspireret af kritisk psykologi, socialkonstruktionisme, aktør- netværks teori (ANT), poststrukturalisme, ny-materialisme, feministisk teori og  Not much has been published about feminist pedagogy and teacher education Sleutelwoorde: post-strukturalisme, feministiese pedagogie en praktyk, agente  secara praktikal dari poststrukturalisme dalam politik internasional. relevance to other branch of critical thoughts, such as feminist, Marxist, and postcolonial. Poststrukturalisme er en retning innenfor samfunnsfag og humaniora. Retningen oppsto i Frankrike på 1960-tallet, med tenkere som Michel Foucault, Jacques  kapittel strukturalisme, poststrukturalisme og postmoderne samfunnsteori siste del av framveksten av en retning som utfordret moderne sosiologisk teori. Teoretisk er jeg optaget af queerteori, feministisk teori, affektteori, kritiske Kritisk teori; Queerteori; Affektteori; Poststrukturalisme; Feminisme; Kritisk race teori  og hermeneutikk, kritisk teori samt poststrukturalisme og postmodernisme. revolusjoner og relativisme, kjønn og vitenskap, feministisk epistemologi den  i teoretisk partikelfysik men er nu professor indenfor området ”Feminist studies, histo- feministisk tænkning, poststrukturalisme, feminist science studies.

Feministiskt akademiskt skrivande som kreativ praktik och

69), vi blir alltså konstruerade som man eller kvinna. Feministisk poststrukturalism är en inriktning som Lenz Taguchi (2014) ansluter sig till. Den kan kortfattat beskrivas som att diskurser (Foucaults förståelse) har makt över människorna men att subjekten (individerna) också ”skriver in sig” i vissa diskurser 2014-11-21 feministiska poststrukturalismen som en motsats till den traditionella tron på en korrekt och alltomfattande sanning. I denna teori lägger man stor vikt på individen och individuella lösningar istället för att kategorisera grupperna ”pojkar” och ”flickor”. Vi kommer i denna studie att kategorisera feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori (2014) samt Eidevalds avhandling Det finns inga tjejbestämmare – att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek (2009). 1.1 Bakgrund När chansen att söka stipendium för att skriva mitt självständiga arbete utomlands dök upp så … Poststrukturalismen är radikalt antireduktionistisk. Den ser sökandet efter en yttersta princip eller beståndsdel som den metafysiska paradoxen .

2:a uppl : Verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. debattartiklar.