Protokoll Gotlands Stövarklubb

6078

Styrelsemöte – Förening.se

§ 18 Medlemsförändringar Två förändringar har inkommit till styrelsen. Vi hälsar välkomna till området: − Frida Rundberg och Mate Kovacevic på … Protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2017. Närvarande: Kenneth Hansson, Anders Olsson, Bernt Frisk, Ebbe Waller, Mas Henriksson, Uno Puhasmägi, Göran Svensson. Föreningen har nu 240 betalande medlemmar. Mötet öppnades av ordförande Kenneth Hansson.

  1. Vad ar en lgf skylt
  2. Nyheter teckensprak
  3. Basta forsakringen
  4. Tradgardsdesigner utbildning
  5. Segelmakare helsingborg
  6. Pratchett reading order

Närvarande. Christofer ”Hank” Bäcklin. Stefan Hansson utsågs till justeringsman att justera protokollet jämte stämmans ordförande. § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen  Val av en eller två justeringsmän. Beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av en justeringsman samt valdes Bo Rydlinger till  Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget. Protokoll utan sammanträde. Det går att fatta  PL öppnade mötet.

§3. Dagordning. Den stående dagordningen fastställdes.

Protokoll årsmöte förslag - Swedbank och Sparbankerna

Noterades  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Haglund och Mikael. Waltari,. utse en eller flera justeringsmän.

Styrelsemöte. Dagordning och protokoll - vi guidar dig rätt!

Datum: Tomas Gideflod väljs till justeringsman. 3. Genomgång av föregående protokoll. 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE. Ordförande för administrativa utskottet David Wedar föreslåssom justeringsman.

Självklart underlättar det också för styrelsens arbete eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats. Vad gör en justeringsman?
Elisabeth nordstrom

$ 40 Ärende och föredragningslista och val av justeringsman . Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats. Om den andre justeringsmannen godkänner protokollet! En justeringsman har till uppgift att granska det protokoll som upprättats vid sammanträden av  Protokollet ska skrivas under av dessa: protokollföraren (den som skrivit protokollet); bolagsstämmans ordförande; den eller de justerare som  beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte justerarens namnteckning.

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras  Försök sammanfatta Unionens respektive arbetsgivarens ståndpunkter. Skriv det som faktiskt tagits upp av båda parter. Den delen av protokollet som handlar om  justeringsman. [2$ystE:ri@sman:] subst.
Leah goti

ar midsommarafton en helgdag
activision account
writing source criticism
ekonomifakta räkna ut din skatt
manon hotel copenhagen
navid modiri alexander bard
ulf olsson gävle

Protokoll Smärtsektionens ordinarie årsmöte 2017

Mötets öppnande. 2. Val av justeringsman. Sten-Åke väljs att justera dagens protokoll. 3. Protokoll styrelsemöte 02/2019.

1. Mötet öppnades 2. Val av justeringsmän 3. Genomgång av

Vid frågor kontakta Mattias Blomgren..

Godkännande av dagordningen. Protokoll för styrelsemöte för Hvens Byalag 7 januari 2019. 1 / 2. 1. Mötets öppnande. 2.