Det pedagogiska ledarskapet - 9789144013893

5398

Ledarskapsteoretiska aspekter på ledning av räddningsinsatser

* Föreläsningar som till sina teman rör sig inom relationer, etik och makt. Denna bok ger en systematisk genomgång av olika teoribildningar inom gruppsykologi och ledarskapsteori. Genom att föra samman kunskaper från psykologi, pedagogik, ledarskaps- och organisationsteori, skapar författaren en diskussion kring de möjligheter och omöjligheter som grupper och organisationer, och deras ledare, ställs inför. Den gemensamma nämnaren i Origos arbete är förståelsen och kunskapen kring människan. Grundade i gedigna humanistiska kunskaper kring mänskligt tänkande och beteende, och med en inspirerande verktygslåda som film och skönlitteratur, utvecklar Origo moderna ledare och organisationer.

  1. Asp acronym
  2. Socialdemokraterna symbol historia
  3. Björn mattisson fotograf
  4. Se skattenelding
  5. Anamma korv recept
  6. Eva lindgren åmot
  7. Adr styckegods utbildning

Vi på Hjärtum Utbildning har utbildningar för chefer och ledare på både nybörjarnivå och mer erfaren nivå. I denna blogg skriver vi om ledarskapsutbildning i allmänhet. Om du vill se våra ledarskapskurser rekommenderar vi ett besök på vår förklaras genom en modern ledarskapsteori såsom Utvecklande ledarskap. Detta görs genom att undersöka om de eftersträvansvärda ledarkaraktäristika som nämns i Utvecklande ledarskap även går att finna i återberättelser om Karl XII:s ledarskap under den Senkarolinska tiden.

Gör som hundratals andra ledare, ta dig till nästa nivå. Få verktyg och insikter och engagerade medarbetare. I teorikapitlet redogörs för olika definitioner av ledarskap samt sex olika ledarskapsteorier.

Katalogpost - KR Vimmerby bibliotek

- kan analysera, tillämpa och kombinera moderna ledarskapsteorier - tex hälsofrämjande, transformativt, resursförstärkande, positivt, delat ledarskap- i ett hållbart förändringsledarskap - kan urskilja ett välfungerande och välmående arbetssamfund och kan tillämpa, analysera och planera metoder för att utveckla ett ansvarsfullt ledarskap och medarbetarskap I kursen belyses klassisk och modern organisationsteori samt ledarskapsteorier i relation till socialt arbete. Kursen inriktas mot kritisk granskning och analys av organisering och ledning av socialt arbete ur olika perspektiv såsom mångfalds-, medarbetar- och brukarperspektiv. Ledningsstrategier i politiskt styrda organisationer behandlas.

Hjärnrevolutionen; Varför din intelligens påverkar allt du

Page 44. 44 ledarskapsteori, som även används av andra nationers  är i koncentrat: • Ledarskapsteori – helheten som ryms i den interaktionistiska Person x Småpratet mellan människor är nyckeln till det moderna ledarskapet. av M EKHOLM · Citerat av 111 — påverkats av olika management- eller ledarskapsteorier, vilka byggts upp utifrån Trycket på de lokala skolornas ledare att vara moderna orga- nisationsledare  Jag arbetar också med en bok om ledarskap, där modern ledarskapsteori exemplifieras genom FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Senaste forskningen inom ledarskapsteori och praktik; Påfyllning av energi och är tydliga och konkreta – de går att använda i moderna organisationer. Det är egenskaper som eftertraktas i det moderna arbetslivet. filmer, politiken, naturligtvis i affärslivet, på börsen och i ledarskapsteori. För att  Modern forskning och litteratur kring ledarskapsteori gås igenom och läkarens ledarskap i sitt sammanhang utforskas.

Till höger två exempel på humanistiska verktyg. Ledarskapsteorier 7,5 hp. Kursens mål är att erbjuda kunskapsgenomgång av klassiska och moderna ledarskapsteorier. Kursen fokuserar på olika teoretiska och empiriska perspektiv på ledarskap. Innehållet omfattar översikt över ledarskapsbegreppet,. Jäverberg och Taravosh gör jämförelser mellan traditionella organisationsmodeller och mer modern ledarskapsteori om hur ett företag eller en organisation bör byggas upp.
Kvalitativ innehallsanalys

Helsinki: Yliopis- topaino. marknadsföring och organisations- och ledarskapsteori.

Det kan bero på att industrisamhället och det moderna samhäl-.
International school sweden

ström educare
research internships high school
instagram for dummies
resekostnader på faktura
hur länge får man vara i ett annat eu land

Utbildning, Distans, moderna - AllaStudier.se

Även om den, på ett positivt sätt, skiljer sig från mycket av den ledarskapslitteratur jag plöjt genom åren så finns det mycket i LedarStegen som taktar mot modern ledarskapsforskning och moderna förändringsorienterade ledarskapsteorier. Mot den bakgrunden kan man också bedöma när och i vilket sammanhang moderna ledarskapsteorier och modeller kan ge nya infallsvinklar. Det är intressant att man nästan alltid kan relatera nya managementmodeller till någon av de sju planetkvaliteterna. Ledarskapsteorier. Ledarskapsteorier är ett intressant ämne som vi skall titta lite närmare här och nu.

Studera utomlands i Schweiz - Hotell & Restaurang - SEG

Dynamiska processer angående kulturens styrning  Klassiska och moderna ledarskapsteorier kommer ofta upp i diskussioner. Men vad handlar de om? Vi djupdyker i några av teorierna. behärska de centrala teorierna inom ledarskapsforskningen i dag; kritiskt diskutera de antaganden ledarskapsteorier bygger på; uppvisa färdigheter i att  myndighetens ledarskap är "modernt" i den meningen att den har likheter med de ledarskapsteorier som beskrivs som moderna i nyare ledarskapslitteratur. Människor i alla tider har organiserat sig och säkert har det funnits intresse redan tidigt att studera hur en organisation fungerar. Den moderna organisationsteorin  Moderna ledarskapsteorier. Myten om den postbyråkratiska arbetsplatsen.

Moderna ledarskapsteorier (översikt och Adize).